• Home
  • /
  • Blogi
  • /
  • Valitse ympäristöystävällinen lämmitystapa

Valitse ympäristöystävällinen lämmitystapa

Mökki

Vaikka rakennuksessa olisi sähkölämmitys tai jokin muu lämmitysjärjestelmä, sen ei tarvitse olla lopullinen valinta. Et ole ”naimisissa” sähkölämmityksen kanssa, vaan voit asentaa sen tilalle esimerkiksi maalämpöpumpun. 

Pientalon lämmitysmuoto kannattaa valita kohteen koon ja energiantarpeen perusteella. Kiireistä nykyihmistä miellyttää helppokäyttöisyys, siksi esimerkiksi puulämmitys ei ole enää kovin suosittua. Vaikka asunnossa olisi takka, käytetään sitä useimmiten lähinnä toisen lämmitysjärjestelmän tukena tai tunnelmanluojana. 

Puulämmitys ei ole kovin ympäristöystävällistäkään. Puun pienpolton aiheuttamat ilmansaasteet ovat lisääntyneet 2000-luvulla, sillä puun polttaminen on lisääntynyt, eikä sitä säädellä. Nykytavoin toteutetusta puulämmittämisestä syntyy peräti 40 % kaikista Suomen pienhiukkaspäästöistä ja 55 % kaikista mustan hiilen päästöistä. Lisäksi puun pienpoltto aiheuttaa yli 80 % soluille myrkyllisten ja syöpävaarallisten PAH-yhdisteiden päästöistä, 25 % hiilimonoksidipäästöistä ja 30 % orgaanisten hiilivetyjen päästöistä. Puunpoltossa syntyvät pienhiukkaset ja syöpävaaralliset yhdisteet vaikuttavat sydän- ja hengityssairauksien kehittymiseen – etenkin pikkulapsilla. Vaikutus on samanlainen kuin pakokaasuilla ja tupakansavulla. Vuodessa noin 250 suomalaista kuolee pientaloasuntojen lämmittämisestä aiheutuneiden pienhiukkasten aikaansaamiin sairauksiin. 

Huonosti toteutetussa puunpoltossa päästöt voivat olla jopa monisatakertaiset hyvään polttoon verrattuna. Hyvä polttotapa tarkoittaa muun muassa kuivan ja puhtaan puun lyhytaikaista (korkeintaan pari tuntia vuorokaudessa) polttamista varaavassa takassa, minkä hormi on nuohottu vuosittain. 

Totta kai lämmitysjärjestelmän hankinnassa painavat myös investointi- ja käyttökustannukset. Tässä on esitelty viisi tällä hetkellä erittäin suosittua lämmitysratkaisua arvioituine investointikustannuksineen.

Sähkölämmitys on täysin hiilidioksidineutraali

Sähkölämmitys ei vaadi kalliita investointeja, ja se on täysin hiilidioksidineutraali lämmitystapa. Jos sähkö on tuuli-, aurinko- tai vesisähköä, lämmitysmuoto on mahdollisimman ekologinen. Lisäksi sähkölämmitysjärjestelmän käyttäminen on helppoa ja nopeasti säädeltävää.

Sähkölämmityksen kannattavuus on kuitenkin sidottu sähkön hintaan. Sähkön kokonaishinta on tällä hetkellä noin 0,15 € per kilowattitunti, joten omakotitalon lämmittäminen sähköllä saattaa maksaa talviaikana jopa parisataa euroa kuussa.  

Sähkölämmitteisen omakotitalon energiatehokkuutta voi parantaa esimerkiksi ilmalämpöpumpulla, mikä maksaa asennuksineen noin 2000 euroa. Jos uuteen rakennukseen asennetaan suora sähkölämmitys, ovat investointikustannukset noin 3000–5000 euroa. Oikein asennettu sähkölämmitysjärjestelmä on miltei huoltovapaa jopa vuosikymmenien ajan. 

Kaukolämpö ei ole kovinkaan ekologista

Kaukolämpö on melko suosittu lämmitysmuoto taajama-alueilla, mutta talon omistaja on tuolloin sidottu paikallisen kaukolämmön hinnan muutoksiin. Kaukolämmön hinnat vaihtelevat todella paljon alueittain. Hintahaitari on jopa 50–130 euroa/MWh. 

Toinen huono puoli kaukolämmössä on se, että energiayhtiöt käyttävät sen tuotannossa usein fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä. Energiayhtiöt pyrkivät tuottamaan lämmön niin edullisesti kuin mahdollista, ja tämä tavoite saavutetaan usein juuri fossiilisten polttoaineiden avulla. 

Kaukolämpöjärjestelmän investointihinta on noin 8000–11000 euroa, mikä pitää sisällään vesikiertoisen lattialämmityksen.

Maalämpöön siirtyminen on kallista, mutta tuo roimat säästöt

Maalämpöjärjestelmä on ekologinen lämmitysmuoto, ja maalämpöpumpun avulla asuntoa voidaan myös viilentää. Jo noin puolet uudisrakentajista valitsee uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntyvän maalämmön. Vaikka maalämpöpumppujärjestelmän hankkiminen on kallista (noin 12 000–25 000 euroa), on säästöpotentiaali suurin. Maalämpöpumpun hankkiminen tuo 70 tai jopa 80 prosentin säästöt suoraan sähkölämmitykseen verrattuna. Energiaa kuluu vain lämmön siirtämiseen maaperästä rakennukseen. 

Valitettavasti maalämpöjärjestelmää ei voida asentaa kaikkiin kohteisiin – lue lisää maalämmöstä täältä. Lisäksi kannattaa varautua järjestelmän huoltoihin ja niiden aiheuttamiin kustannuksiin. Kannattavin valinta maalämpöpumppu on silloin, kun kyseessä on yli 150-neliöinen omakotitalo. Tällöin vuodessa syntyy säästöä noin tuhannen euroa, vaikka järjestelmän huoltokustannuksetkin otetaan huomioon.

Poistoilmalämpöpumppu hoitaa sekä ilmanvaihdon että lämmityksen

Jos uusi asunto on valmistalo, saattaa siinä olla investointikustannuksiltaan edullinen poistoilmalämpöpumppu. Poistoilmalämpöpumppu kerää lämmitysenergiaa talosta poistuvasta ilmasta ja siirtää sen joko tuloilmaan, käyttöveteen tai lämmitysjärjestelmän vesikiertoon. Joissain poistoilmalämpöpumpuissa on myös viilennysvaihtoehto. 

Poistoilmalämpöpumppujärjestelmän hinta on noin 8000–11000 euroa, ja se säästää energiakustannuksissa noin 30–40 % suoraan sähkölämmitykseen verrattuna. Poistoilmalämpöpumppu voidaan liittää aurinkosähköjärjestelmään, jolloin energiakustannukset putoavat entisestään. 

Ilma-vesilämpöpumppu on melko uusi tulokas 

Ilma-vesilämpöpumppu on ympäristöystävällinen lämmitysjärjestelmä, minkä ottaa lämmitysenergiansa ympäröivästä ilmasta. Ilma-vesilämpöpumppu voidaan asentaa niihinkin kohteisiin, joissa maalämpöä ei voida hyödyntää. Tämän lämmitysmuodon avulla säästät energiaa suoraan sähkölämmitykseen verrattuna noin 40–60 %, ja sen hankintahinta on kohtuulliset 10000–13000 euroa. Ilma-vesilämpöpumpun investointikustannus suhteessa säästöihin osoittautuu useimmiten paremmaksi kuin muissa lämmitysmuodoissa.